A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

En ägarandel i en verksamhet (aktiebolag).

Är en marknadsplatts där man köper och säljer aktier till marknadspris.

Är avbetalning på en skuld. Amortering gäller normalt delar av en skuld, men kan också avse hela skuldbeloppet.

Årligt regelbunden sammanställning av ett företags bokföring för att avsluta räkenskapsåret.

Årlig sammanställning av en organisations räkenskaper för ett räkenskapssår.

Är den del av kostnaden på ett lån som gör restskulden på lånet mindre.

Är det antal år, eller månader, en låntagare har på sig att betala tillbaka lånet till lånegivaren. Kallas även löptid.

Är det belopp som skall dras av från beräkningen av den samlade krediten.

Är den del av kostnaden på ett lån som går till bl.a. driftomkostnader hos kreditinstitutet.

Är det som betalas för en service tjänst.

Beskriver vinst i förhållande till insats och tid. Kallas även räntabilitet, alltså ränta på insatt kapital.

En term som beskriver en negativ trend på marknaden, sjunkande index. Synonymt med Björnmarknad.

En term som beskriver en negativ trend på marknaden, sjunkande index. Synonymt med Baisse.

Regelbunden sammanställning av ett företags ekonomiska bokföring.

Är en marknadsplats där men köper och säljer olika saker till marknadspris.

Är en ekonomisk garanti eller säkerhet.

Är beteckningen för den samlade delen av en mängd innan avdrag. Motsats till netto.

Var gång det köps eller säljs aktier, obligationer eller fonder betalas en extra andel i handelsomkostnader, detta betecknas som courtage.

Motsatts till inflation och innebär prisfall och minskning av penningmängden.

Inom marknadsekonomin beskriver det konto där värdepapperna bevaras.

Beräkna ett lån

SEK

Avstämning

Har du gjort en privatbudget?: