Snabblåntopplistan
1 000 - 100 000 kr. Lånebelopp
3 - 60 månader Löptid
Hur mycket önskar du låna?
Få pengar på kontot idag.
Registrera dig för att se lånemöjligheterna.

Vid ett lån på 15 000 kr. till 25.95% bunden årsränta (eff. ränta på 29.3%) upplagt på 60 månader. Totalt att återbetala 26 940 kr. inkl. avgifter. (449kr./mån.). Max. eff. ränta: 29.3%.

Gränshandel

Gränshandel har vid det här laget blivit allt mer utbrett och diskussionen om konsekvenser har blivit allt större. Huruvida det är bra eller dåligt kommer helt an på vem som debatterar. Lyssnar man på vår folkvalda regering är gränshandel endast dålig för Sverige sett från ett samhällsekonomiskt perspektiv. Men frågar man däremot medel Svensson tycker han gränshandel är bra. Hur kan det komma sig?

Det handlar om fokus

Regeringen fokuserar på den första delen av ordet - "gräns". Eller närmare sagt "den andra sidan av gränsen". Den handel som svenskarna ger ett annat land, minskar potentiellt landets vinster och inkomster. Vilket kan påverka Sveriges ekonomi i en negativ riktning. Men medel Svensson fokuserar på den andra del av ordet - "handel". För honom handlar det om att få samma vara för ett tillsvarande bättre pris. Om det kan betala sig att starta bilen och köra ned till Danmark eller Tyskland och fylla bagagerummet vore man dum om man inte gjorde det. Men på sätt och vis handlar det om samma sak. Regeringen vill behålla pengarna i kassan och folket vill även de behålla eller spara på deras intjänade pengar.

Fenomenets ursprung

I grund och botten är det tal om ett basalt ekonomisk fenomen som faktiskt är ett av de bärande element i international samhandel. I detta tillfälle är vi bara nere på mikronivå hos den enskilda konsumenten. Om bara skatter och avgifter ingick i de Olympiska Spelen, hade vi haft massor av guldmedaljer. Svensk moms och skatt har alltid varit mycket hög jämfört med resterande Europa och världen. Vilket gör att det alltid har lönat sig för oss att göra våra inköp i andra länder om inte transportkostnaderna är allt för stora.

Fenomenets uppbyggnad

Nu förtiden diskuteras skatteökningar på både godis, fett och alkohol. Vilket leder till minskad efterfrågan då priserna stiger. Dock ökar den statliga inkomsten per såld vara men allt färre varor kanske säljs. Ett bra exempel är den Svenska alkoholpolitiken som kräver extremt höga skatter i samband med försäljning av alkoholhaltiga drycker. Vilket i sin tur har lett till att allt fler söker sig ner till Danmark/Tyskland för att köpa dessa varor. Därmed stimulerar man från laggivningens sida ett väsentligt element i förhållandet mellan utbud och efterfrågan, nämligen priset. Priset är ofta avgörande för om ett köp blir genomfört eller ej.

Prisets inverkan

När politikerna påverkar prissättningen via ökad moms och andra avgifter har det inte den tänkta effekten. Svenskarna konsumerar exempelvis inte mindre alkoholhaltiga rycker och äter mindre godis för att skatten är höjs utan söker sig istället till gränsshoppar där det kostar mindre. Vidare är ju gränsshoppar specialiserade på varor som de vet Svenskarna kan tjäna mycket pengar på. Dessa ting är viktiga element som ligger till grund för att gränshandel äger rum.

Förlust för bägge parter

Den minskade handeln i Sverige minskar skatteinkomsterna som man trodde skulle öka genom ökad skatt. Samtidigt som kapital försvinner från Sverige genom att man köper varor i ett annat land. Konsumtionen av den specifika varan minskar heller inte men köpet föregår bara i ett annat land. Av detta kan vi lära oss att gränshandel är en bra grej som ger dig som ökar konkurrensen och ger dig som konsument bättre valmöjlighet.
Taylor Finance Logo
Din genväg till det bästa lånet!
Alla våra lån är analyserade och godkända av Finansinspektionen.
Taylor Finance
Email: info@taylorfinance.com
VAT: GB258087574