Lendo
10 000 - 600 000 kr. Lånebelopp
1 - 15 år Löptid

Vid ett lån på 300 000 kr. till 5.42% rörlig årsränta (eff. ränta på 5.56%) upplagt på 10 år. Totalt att återbetala 408 733 kr. inkl. avgifter. (2 838kr./mån.). Max. eff. ränta: 29.95%.

Förhåll dig kritisk till din bank

I grund och botten är det egentligen inte så stor skillnad på en bankverksamhet och en möbelsnickare. Bägge verksamheter har överordnat samma mål: Att tjäna pengar till deras ägarkrets och investerare samtidigt som att driftkostnaderna minimeras. Såväl som i alla andra branscher handlar det också om vinstmaximering, räntabilitet och soliditet i banksektorn. Det som kan bli kritiskt är när en verksamhet lever av att tjäna pengar på att förvalta andras pengar och rådgiva om pengasaker. Förbrukarna vill naturligtvis gärna ha en så stor avkastning som möjligt på deras besparing medans banken å andra sidan har andra intressen och affärer de tjänar bättre på. I tillägg till detta avlönas även många bankrådgivare med en fast lön plus en variabel provision som varierar beroende på hur många tjänster bankmannen har sålt och hur många nya kunder bankmannen har förvärvat. Bankrådgivaren kan vid många tillfällen stå i ett dilemma, där vederbörande inte kan tillvarata sin rådgivande roll som denne är anställd för. Egna och bankens intresse väger tyngre och rådgivningen som förbrukaren mottar är allt annat än en objektiv vägledning. Det är inte nödvändigtvis i alla landets banker det förhåller sig på detta sätt. Men de har i många tillfällen spolierat de etiskt korrekta bankers rykte. Det är därför viktigt att du alltid förhåller dig kritiskt till din bank och vid större investeringar bör du även ta kontakt med en oberoende bankrådgivare.

Oberoende privatekonomisk rådgivning

Oberoende ekonomisk rådgivning är mera utbrett i utlandet än det är här hemma. I USA är det mycket vanligt att köpa sig till rådgivning om man inte själv är skarp på det ekonomiska området. I Sverige finns det också flera självständiga ekonomiska rådgivare och konsulenter som är specialiserade på att rådgiva privata förbrukare om privatekonomi, investering, pension och lån. Dessa kan spara dig för en massa pengar och bekymmer om det nyttjas tidigt i en eventuell investerings- eller lånefas. Du kan få hjälp till att beräkna dina omkostnader, strukturera avbetalningar och lån samt få en god och grundlig vägledning om de investeringar som du tänker att göra.
Taylor Finance Logo
Din genväg till det bästa lånet!
Alla våra lån är analyserade och godkända av Finansinspektionen.
Taylor Finance
Email: info@taylorfinance.com
VAT: GB258087574