Lendo
10 000 - 600 000 kr. Lånebelopp
1 - 15 år Löptid

Vid ett lån på 300 000 kr. till 5.42% rörlig årsränta (eff. ränta på 5.56%) upplagt på 10 år. Totalt att återbetala 408 733 kr. inkl. avgifter. (2 838kr./mån.). Max. eff. ränta: 29.95%.

En skilsmässa är en dyr affär – är du förberedd?

Cirka hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa. Det är en hög procentdel och skilsmässor är ledsamt för alla parter som är involverade. När man talar om skilsmässor är det ofta det känslomässiga tappet och problem med familjen som är i fokus, men vad många inte tänker på är att ekonomin också är en väsentlig faktor i skilsmässor. Det finns många saker av ekonomisk karaktär som det ska vara styr på när man ska skiljas. Det finns fyra helt klara saker som gör att en skilsmässa kan bli dyr. För det första kan utgifterna till advokater bli stora om det är oenigheter mellan parterna och skilsmässoprocessen dras ut. Advokatutgifterna behöver dock nödvändigtvis inte att bli stora om skilsmässan går smärtfritt och båda parterna är eniga om sakerna. Men så är det inte i de flesta tillfällena. Trots att många blir skilda under fredliga omständigheter kan det snabbt finnas något som parterna blir oeniga om. Nedanför har vi listat upp några av de sakerna som gör att en skilsmässa kan bli dyr.

Kamp om föräldramyndigheten

Har man mindre barn ska föräldramyndigheten delas mellan föräldrarna. Det kan vara ett väldigt känslosamt område och även om de flesta gärna vill skona barnen kan det uppstå oenigheter. Denna oenighet försöker man förhindra genom rådgivning och det är en väldigt bra idé om man vill säkra sig om att allt går till på rätt sätt. Men det kostar att få denna rådgivningen och kan parterna inte bli eniga här kan det sluta med en rättsfall som blir ännu dyrare då man plötsligt ska blanda in advokater och betala rättskostnader.

Gemensamt ägande kan kosta dyrt

Har parterna gemensamt ägande finns det mycket som man ska göra upp om och här är det viktigt att parterna kan bli eniga. Gemensamt ägande kan t.ex. handla om hus och bil. Fördelningen mellan parterna ska göras upp i en bodelning, där det ska finnas en advokat med. Om parterna inte kan bli eniga blir räkningen till advokaten större då denne ska betalas för mer tid. Därför är det en bra idé att man redan innan bodelningens start har tänkt över hur det gemensamma ägandet ska fördelas.

Försörjningsbidrag är en betydlig post på budgeten

Försörjningsbidrag är idag inte lika utbredd som det varit tidigare. Det beror till stor del på att de flesta kvinnor idag utan problem kan försörja sig själva och därför har de inte behov för ett fast belopp från deras exman varje månad. Men fortfarande finns det kvinnor som kräver ett försörjningsbidrag och i sådana tillfällen ska en advokat också in på området. Som i tidigare tillfället betyder det att ju längre tid det tar att bli eniga, desto dyrare blir advokatutgiften.

Låna pengar till advokatutgifter och undgå stora överraskningar

Om man är förberedd på att en skilsmässa är en utgift kan man vara förutseende och sörja för att man har tillräckligt med pengar i förbindelse med skilsmässan. Ett sätt som man kan sörja för det på är att låna pengar till advokaträkningarna. Om man har lånat pengar på förhand är man säker på att det finns pengar på kontot när räkningarna kommer in i brevlådan. Har man inte lust att låna pengar på förhand kan man också med fördel utnyttja sig av ett snabbt onlinelån när räkningen från advokaten dyker upp. Med ett snabbt onlinelån får man snabbt pengarna överförda till sitt konto och man kan därmed fortfarande hinna betala sina räkningar. Oavsett vilken lösning man föredrar är det viktigt att man är medveten om att det kostar pengar att bli skild och det är man tvungen att vara förberedd på.
Taylor Finance Logo
Din genväg till det bästa lånet!
Alla våra lån är analyserade och godkända av Finansinspektionen.
Taylor Finance
Email: info@taylorfinance.com
VAT: GB258087574