Rahoitu.fi
1 000 - 60 000 € Lainasumma
1 - 15 vuoden Laina-aika

Esimerkki korko 10 000 € lainalle, 5 vuoden takaisinmaksuajalla, on 14.9%. Takaisin maksettava summa on kokonaisuudessaan 83 587 €. Todellinen vuosikorko on min. 4.5% / maks. 20%

Rajakauppa

Rajan ylittävä kauppa on koko ajan laajempaa. Keskustelut siitä ja rajakaupan seuraukset ovat koko ajan suurempia. Se, pitääkö rajat ylittävää kauppaa hyvänä vai huonona asiana, riippuu täysin siitä, kuka puhuu. Kansanedustajia kuunneltaessa kuulostaa siltä, että rajakauppa on ainoastaan huono asia Suomen talouden näkökulmasta. Kun asiaa kysytään puolestaan rivikansalaisilta, pidetään rajakauppaa yleisesti hyvänä asiana. Miksi näin?

Kyse on fokuksesta

Hallitus keskittyy ensisijaisesti sanaan "raja". Paremmin sanottuna keskittymispiste sijoittuu laajalti siihen, kuinka rajojen toisella puolella tapahtuva kulutus on poissa Suomen puolen myyntivoitoista. Se voi viedä Suomen talouden kehitystä negatiiviseen suuntaan. Tavallinen Matti Meikäläinen keskittyy puolestaan toisiin asioihin, nimittäin pelkästään itse kauppaan ja sen etuihin. Hänelle kyse on hyödykkeiden ostamisesta tavallista halvemmalla. Jos todellakin on taloudellisesti kannattavaa ajaa tai matkustaa Viroon tai Saksaan saakka täydentääkseen auton takaluukun täyteen tavaraa, olisi tyhmää olla tekemättä niin. Kyse on kuitenkin samasta asiasta. Hallitus haluaa vain pitää rahat kassassaan, kun taas kuluttajat haluavat joko säästää tai tuhlata tienaamansa rahat.

Ilmiön alkuperä

Pohjimmiltaan kyse on täysin taloudellisesti ilmiöstä, joka on itseasiassa yksi kantavista elementeistä kansainvälisessä kaupassa. Tässä tapauksessa kyse on vain mikrotasolla tapahtuvasta ilmiöstä, joka koskee yksittäisiä kuluttajia. Jos vain veroista ja muista maksuista saisi mitalin Olympialaisissa, meillä olisi monia kultamitaleja. Suomen arvonlisäverot ja muut verot ovat aina olleet hyvin korkeita verrattuna muihin Euroopan ja maailman maihin. Tästä johtuen muissa maissa ostostenteko on aina ollut kannattavaa, mikäli kuljetuskustannukset eivät ole liian suuria.

Ilmiön rakenne

Keskutelua kosken veronkorotuksia liittyen karkkiin, rasvaan ja alkoholiin voidaan pitää hyvin ajankohtaisena. Veronkorotukset johtavat vähentyneenä kysyntänä, jolloin hinnat nousevat. Tällöin myös tietenkin valtion tulot kasvavat per ostos, mutta ostoksia tehdään ehkä jatkuvasti vähemmän. Hyvä esimerkki on Suomen alkoholipolitiikka, johon kuuluu hyvin korkea verotusaste, joka on läheisesti yhteydessä alkoholipitoisten juomien myyntiin. Korkeat verot johtavat korkeisiin hintoihin, mikä puolestaan on johtanut siihen, että yhä useampia suomalainen matkustaa Viroon tekemään alkoholiostoksensa. Tämä ilmiö kertoo selkeää tarinaa kysynnän ja tarjonnan suhteesta, hinnoista. Hinnat ovat useimmiten yksinomaan se olennainen tekijä, jonka mukaan ihmiset tekevät ostoksensa.

Hintojen vaikutus

Kun poliitikot vaikuttavat hintojen asettamiseen nostamalla ALV:ia tai muita veroja, ei hinnankorotuksilla ole aina toivottuja seurauksia. Suomalaiset eivät esimerkiksi korkean alkoholiveron myötä kuluta vähempää alkoholia tai syö vähempää karkkia, koska ne ovat kalliita, vaan matkustavat rajan toiselle puolelle tekemään ostoksensa. Kaiken lisäksi rajakaupat usein erikoistuvat hyödykkeisiin, jotka ovat kalliita juuri esimerkiksi Suomessa ja joita juuri suomalaiset tulevat sinne ostamaan. Se on salaisuus, joka on hyvin perustavanlaatuinen rajakaupan menestyksessä.

Molempien osapuolten menetys

Vähentyvät kaupankäynti Suomessa pienentää verotuloja, joiden odottaisi kasvavan kasvavien verojen myötä. Samalla varat katoavat Suomesta, koska tavaraa ostetaan rajojen ulkopuolelta. Tiettyjen tuotteiden kulutus voi vähentyä, mutta se ei tarkoita että se loppuu, vaan ne tavallisesti vain ostetaan sitten rajojen ulkopuolelta. Tästä opimme, että rajakauppa on hyvä asia, joka antaa kuluttajille mahdollisuuden nauttia kilpailukykyisistä hinnoista ja luo parempia vaihtoehtoja.
Taylor Finance Logo
Nopein reitti parhaimpaan lainaan!
Suomen rahoitusvalvontaviranomainen on käynyt läpi ja hyväksynyt kaikki lainamme.
Taylor Finance
Email: info@taylorfinance.com
VAT: GB258087574