A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Omsætning betyder det en virksomhed sælger (omsætter)

Med en option får man muligheden for, men ikke forpligtelsen til at købe et værdipapir til en bestemt kurs

Et pantebrev er et gældsbrev som angiver at man har pant i en bestemt genstand/ejendom

Pension er et pengebeløb, som en person modtager fx efter at have truket sig tilbage fra arbejdsmarkedet

En portefølje er en samling af værdipapirer

Et prisindeks eller pristal beskriver prisudviklingen i en samlet andel varer, ydelser eller goder.

Pro anno betyder om året på latin

Rating er beskrivelsen af andres vurdering af en virksomhed eller anden juridisk enhed. En høj rating er oftest positiv

Rente er den andel man skal betale for at låne penge, eller den andel man modtager ved at låne penge til andre

Restance er betegnelsen for den situation at et beløb ikke er betalt indenfor en aftalt tidsfrist fx afdrag på et lån

En revisor er en uddannet person, der arbejder med at kontrollere rigtigheden af økonomiske transaktioner og regnskaber

En servitut er en beskrivelse af specielle forhold eller begrænsninger i en aftale eller kontrakt

Skat er betegnelsen for en persons betalinger til fællesudgifterne i et samfund

Et skøde er et dokument, der beskriver ejendomsretten til en fast ejendom og de underliggende vilkår for ejendomsretten

En terminsydelse er den samlede betaling på et lån på et aftalt tidspunkt (termin)

At få tinglysning betyder at en udlåner får offentliggjort og lovliggjort sit krav på at få udlånte penge tilbage via salg af et givent pant såfremt lånevilkårene ikke overholdes

En tvangsauktion er et tvangssalg af en ejendom eller enhed, som en kreditor har økonomisk garanti i

Udbytte er en årlig udbetaling af overskud til ejerkredsen af en virksomhed eller anden enhed

Ultimo betyder i slutningen

Valuta er fællesbetegnelsen for en given møntenhed i et land

Beregn et lån

DKK

Afstemning

Hvad har du sidst lånt penge til?: