A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Afdraget er det af ydelsen på et lån, der gør restgælden på lånet mindre

Afkast er betegnelsen for det man vinder eller taber på en investering

En aktie repræsenterer en ejerandel af en virksomhed

ÅOP er en forkortelse af Årlige Omkostninger i Procent og beskriver den totale rentesats på et lån medregnet alle omkostninger

En virksomhed skal hvert år udarbejde et regnskab, der kortlægger virksomhedens økonomiske aktiviteter

Bear Market er en pessimistisk beskrivelse af et aktiemarked, hvor de fleste nyheder er negative

Bidrag er den del af ydelsen på et realkreditlån, der går til realkreditinstituttets driftsomkostninger, tab og overskud

Bull Market er den positive beskrivelse af en aktiemarked hvor der hovedsageligt er positive nyheder og stigende aktiekurser

En børs er en markedsplads hvor der handles værdipapirer som aktier og obligationer til priser fastsat ud fra markedets efterspørgsel

Deflation er prisfald modsat inflation

Depot benævelsen for den konto hvor værdipapirer opbevares

Devaluering er benævelsen for det, at et lands valuta falder i pris i forhold til prisen på andre valutaer

Effektiv rente er den reelle rente, du betaler på et lån når alle udgifter er indregnet

Eksport er den mængde varer et land eller en virksomhed sælger til andre lande eller virksomheder

Euro er den fælles valuta i EU/ØMU-samarbejdet

Fast rente er når renten på et lån ikke ændrer sig lånets løbetid

Et forbrugslån er et lån hvor der ikke er et bestemt formål med pengene

Et fradrag er det beløb, der skal trækkes fra i beregningen af et samlet beløb

Funding er betegnelsen for det at skaffe kapital eller andre midler til videre drift af en virksomhed

En fusion er sammenlægning af to eller flere enheder eller virksomheder

Beregn et lån

DKK

Afstemning

Hvad har du sidst lånt penge til?: