Når du skal købe bolig kan du vælge mellem flere forskellige lån. De mest populære er det fastforrentede obligationslån, det 1-årige rentetilpasningslån uden afdrag og det variabelt forrentede obligationslån med afdrag. Men hvad dækker disse lånetyper over, og hvilken type skal du vælge, når du skal købe bolig?

Når du låner penge til en bolig, låner du mange penge. Derfor får du også en række fordele med dit lån. Alligevel findes der mange forskellige måder at finansiere sit boligkøb på. Dette skyldes, at det er forskelligt, hvilke krav og behov folk har til deres boliglån. Nogle ønsker at have en fast månedlig udgift, mens andre er villige til at tage chancer og optage et lån med en variabel rente. En variabel rente følger den øvrige renteudvikling, og den kan enten stige eller falde. Sidst men ikke mindst er der forskel på, hvor meget man ønsker at betale tilbage på sit lån. Nogle ønsker sig, at de kan betale af på lånet fra den første dag af, mens andre ønsker sig et lån uden afdrag i den første periode. På den måde skal de kun betale af på de renter, der løber på lånet. Vælger man et afdragsfrit lån, bliver ens gæld altså ikke mindre, til gengæld har man et større rådighedsbeløb at gøre godt med i sin daglige økonomi.

Det fastforrentede obligationslån

Det fastforrentede obligationslån er et lån, der har en fast rente. Det vil sige, at renten på lånet ikke vil ændre sig i den tid, du har lånet. Du låser renten fast til det, som den er på det tidspunkt, hvor du optager lånet. Den rente, som udbydes på fastforrentede lån, er højere end den rente, der udbydes på lån med variabel rente. Til gengæld har det ingen indflydelse på din økonomi, hvis markedet skulle gøre, at renten stiger. Her vil lånet med variabel rente blive dyrere, mens det fastforrentede lån holder sin pris. Denne lånetype er god at vælge, hvis din økonomi ikke kan tåle for mange overraskelser. Kan du ikke klare en rentestigning på dit lån, så kan du med fordel vælge det fastforrentede obligationslån. På den måde er du sikret mod ubehagelige rentestigninger.

Det 1-årige rentetilpasningslån uden afdrag

Med denne lånetype får du et lån, der ændrer rente en gang om året. Renten bliver tilpasset markedet, og man kan derfor ikke vide, om ens rente vil blive højere eller lavere. Bliver renten højere, vil man skulle betale mere for sit boliglån. Derfor påtager man sig en risiko, når man optager rentetilpasningslån. For den risiko får man en lavere rente, end man gør på det fastforrentede lån. Renten på rentetilpasningslånet er lavere end det fastforrentede lån, når du optager lånet, men du kan risikere, at det bliver dyrere med tiden. Du kan vælge, at dit rentetilpasningslån skal være afdragsfrit i op til 10 år. Vælger du dette, skal du kun betale af på de renter og omkostninger, der løber på lånet. Din gælde bliver altså ikke mindre, men valget kan give dig større frihed i din økonomi. Lånet henvender sig til dig, der godt kan tåle en eventuel rentestigning.

Det variabelt forrentede obligationslån med afdrag

Denne lånetype har også en variabel rente. Renten tilpasses markedet 2 til 4 gange årligt, og det er altså det af lånene, der rentemæssigt ændrer sig mest. Til gengæld er der et loft på lånets rente. Den kan maksimalt stige til en procentsats, som bliver fastsat, når du optager lånet. Renteloftet kan fastsættes til for eksempel 6 procent. Denne lånetype kræver, at du er villig til at have en meget skiftende udgift til dit boliglån. Til gengæld er der et loft for, hvor meget du kan komme til at betale i renter på dit lån.

Hvilket lån skal du vælge i forbindelse med huskøb?

Det er meget individuelt, hvilken lånetype man vælger, når man skal købe bolig. Nogle finder mange fordele ved et lån, mens andre finder flere fordele ved et andet lån. Det fastforrentede obligationslån er det lån, der har den mindste risiko, men på optagelsestidspunktet vil det også være det dyreste i renter. Det 1-årige rentetilpasningslån er det lån med den største risiko. Lånet er det lån ud af de tre typer, der har den billigste rentesats, når du optager lånet, men ingen kan vide, hvad fremtiden bringer – og lånet kan enten blive dyrere eller billigere. Det variabelt forrentede lån har en middel risiko. Rentesatsen kan stige, men der er dog et loft for, hvor meget den kan stige til.

Får du brug for at låne flere penge til møbler eller flytteudgifter, kan du vælge at optage et lån fra en låneudbyder på nettet. Du kan finde de bedste låneudbydere og lånetilbud her på vores hjemmeside.